Vi har fått inn en Soundcraft Si1 på utleie. Den er utstyrt med MADI-kort på Cat5. Stagerack er også tilgjengelig.

2984

Nøkkeldata

  • 32 inputs, 4 stereo inputs, 24 aux busser
  • 8 matrix, 12 VCA, 8 mutegrupper
  • 4-band fullparametrisk EQ
  • Fire Lexicon prosessorer
  • 24 analoge outputs
  • Meter for hver aux bus